Naposledy aktualizováno: 20.03.2023 14:57:35
Na úvodní stranu

Místní knihovna Kozojídky

Upozornění:

Všechny akce pořádané knihovnou jsou fotodokumentovány a fotky následně uveřejněny na webu knihovny, popřípadě v obecním zpravodaji a obecní nástěnce. Návštěvou knihovny tuto skutečnost akceptujete.

AKCE ROKU 2022

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

7. 12. 2022

Rok se blíží ke konci a knihovna obdržela pozvánku na slavnostní vyhlášení soutěže Komunitní knihovna JMK 2022. Vyhlášení proběhlo 7.12.2022 v Brně v budově krajského úřadu. Na vyhlášení bylo pozváno 20 nominovaných knihoven z našeho kraje. Za naši knihovnu jsme přijeli obě knihovnice, pan starosta a místostarosta obce. V soutěžní kategorii od 500 do 1000 obyvatel se naše knihovna umístila na prvním místě! Bylo toho na nás hodně, nevěřili jsme svým uším.  A to ještě nebylo všechno! Nakonec bylo vyhlášení ceny Top knihovna Jihomoravského kraje roku 2022. I toto vítězství bylo naše! Všichni z nás byli nadšení, a přitom pro nás je samozřejmostí, že jedeme naplno. O to víc si tohoto ocenění vážíme, přijali jsme ho s velkou pokorou a ctí. Vyhlášení výsledků je pro nás nezapomenutelným zážitkem. Fotky zde: Ocenění Komunitní knihovna

OSLAVA SVÁTKU SV. MIKULÁŠE

3. 12. 2022

Prosinec jsme zahájili setkáním se sv. Mikulášem. Děti si vyrobily vánoční ozdoby v rámci Mikulášských dílniček a připravily výborný punč. Potom jsme se setkali před kaplí sv. Martina. Vystoupila zde i paní ředitelka Charity Strážnice, která poděkovala za humanitární pomoc, kterou naše obec poskytla během letošního roku. Při Mikulášské nadílce byla vyhlášena sbírka dárků pro děti sociálně slabých rodiny z našeho okolí. Společně jsme nasbírali mnoho krásných dárečků, které putují potřebným rodinám. Mikuláš odměnil děti sladkými dobrotami. Fotky zde: Mikuláš 2022

VENKOVNÍ ADVENTNÍ HRA 2022

27. 11. - 23. 12. 2022

V době od 27. 11. do 23. 12. 2023 mohou děti hledat po naší obci rozsvícené svíčky v oknech. U každé svíčky je vzkaz, který si musí důkladně zapisovat. Na konci hry, vyluštíme tajenku, díky které budeme moci otevřít VÁNOČNÍ TRUHLU S PŘEKVAPENÍM. Truhlu bude možné najít 23. 12. 2022. 

KURZ PRO ŽENY: ZDOBENÍ PERNÍKOVÉ CHALOUPKY

17. 11. 2022

Už po druhé jsme se setkali s účastníky kurzu Zdobení perníkové chaloupky 17.11.2022. Během celého dne se prostřídaly dvě skupiny účastníků, které si mohly ozdobit krásné perníkové chaloupky. Myslím, že celý den probíhal ve velmi pohodové a příjemné atmosféře, která nás naladila na nadcházející adventní čas. Fotky zde: Zdobení perníkové chaloupky

NÁVŠTĚVA HODNOTÍCÍ KOMISE - SOUTĚŽ KOMUNITNÍ KNIHOVNA JMK

Díky získané dotaci z rozpočtu JMK jsme se mohli na konci října a začátkem listopadu věnovat obnově naší knihovny. Byly pořízeny nové regály na knihy, stůl, projektor a promítací plátno. Knihovna byla provizorně vystěhována do prostor chodby. V této době, kdy by to rozhodně nikdo nečekal, jsme obdrželi pozvánku, že nás 15. listopadu navštíví odborná hodnotící komise, která posuzuje a vybírá tu nejlepší knihovnu - Komunitní knihovna JMK. Naši knihovnu do soutěže nominovala nadřazená Městská knihovna Hodonín. Úkolem bylo prezentovat odborné komisi činnost knihovny, aktivity a naše akce. Hodnotící komise se v naší obci zdržela asi 1 hodinu, během této krátké doby jsme se snažili knihovnu představit.  Setkání s komisí bylo hodně náročné, ale zároveň velmi příjemné a inspirativní. Opravdu nikoho ani ve snu nenapadlo, že bychom se mohli dostat tak vysoko, to že nás přijel někdo hodnotit jsme považovali za úplné maximum a na nic víc jsme ani nepomysleli.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

10. 10. 2022

I letos jsme se setkali na krásné akci Pasování prvňáčků na čtenáře. Na začátku slavnosti jsme si povídali o knihovně, přišel skřítek Knižníček, který zajistil, aby pasování probíhalo dle pravidel. Nechybělo složení slavnostního slibu a přípitek. Děti si připravily velké překvapení v podobě hudebního čísla. Nechyběla výroba krásných záložek a mlsání cukrové vaty. Fotky zde: Pasování prvňáčků

VÝSTAVA OVCE A ZELENINY

26. 9. 2022

I letos jsme se zapojili do tradiční Výstavy ovoce a zeleniny. Připravili jsme krásné výrobky, které jsme nainstalovali na vstupní chotbu OU Kozojídky. Fotky zde: Výstava

AKCE PRO DĚTI Z UKRAJINY

11. 8. 2022

Aktuální situace na Ukrajině zasáhla i naši knihovnu, proto jsme se rozhodli zapojit do akce pro děti. Oslovila nás Charita Strážnice, zda naše děti připraví pro děti z Ukrajiny program. Po zážitcích z příměstského tábora jsme volili jasnou volbu tématu - Indiáni. Akce probíhala v zahradě Charity Strážnice. Prožili jsme nádhernou akci, kde jsme měli možnost poznat děti z jiné země.

Fotky zde: Akce pro děti z Ukrajiny

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

25. - 29. 7. 2022

Poprvné se naše knihovna pustila do velmi náročné akce jakou byl Příměstský tábor - Indiáni z knihovny. Tábor probíhal v prostorech místní MŠ. Každý den byl připraven bohatý program plný nezapomenutelných zážitků a vzdělávacích aktivit. Fotky zde: Příměstský tábor

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

12. 6. 2022

Knihovna se zapojila do oslav Vítání občánků. Za naši knihovnu bylo připraveno hudební a taneční číslo. Fotky zde: Vítání občánků 2022

VÝROBA MÝDEL

30. 5. 2022

V rámci pondělní knihovny proběhla výuka práce s mýdlovou hmotou. Za pomoci lektorky paní Lenky Suchánkové se nám podařila vytvařit krásná mýdla, která budeme moci prodávat na budoucím jarmarku. Fotky zde: Výroba mýdla

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

30. 4. 2022

I letos organizovala naše knihovna akci Pálení čarodějnic a to program pro děti. Připravili jsme několik strašidelných stanovišť, kde děti plnily několik úkolů. Nechybělo vaření lektvarů a drinků. Společně jsme si zatančili čarodějnický tanec. Celá akce probíhala na hřišti v Kozojídkcách. Fotky zde: Pálení čarodějnic

NOC S ANDERSENEM

1. 4. 2022

Máme velkou radost, že se nám letos podařil akce Noc s Andersenem. Tuto akci jsme se velmi oblíbili. Nejprve jsme telefonovali panu Andersenovi do Dánska a pak plnili jeho úkoly po obci. Nikoho neodradila ani obrovská zima. Po tom,co byl nalezen poklad, následovala výborná večeře v podobě opékání špekáčků ve sklepě. Večer jsme trávili čas u knihy a pohádky. Nesměla chybět ani speciální Noční hra. Fotky zde: Noc s Andersenem

PŘEBÍRÁNÍ CENY KNIHOVNA REGIONU

24. 3. 2022

Tato akce, kterou pořádala Městská knihovna Hodonín byla pro naši knihovnu obrovskou ctí. Měli jsme možnost prožít nádherné chvíle a převzít titul Knihovna regionu v rámci neprofesionálních knihoven za pořádání aktivit k podpoře čtenářství. Fotky zde: Předání ceny Knihovna regionu

KARNEVAL

28. 2. 2022

Užili jsme si krásný karnevalový den, plný soutěží, cukrové vaty, her, tanečků a převleků.

AKCE SEMAFOR

První akce letošního roku proběhla v pondělí 21. 2. 2022. Společně jsme procvičili barvy semaforu, dopravní značky. Naučili jsme se nový dopravní tanec a užili si spoustu legrace. Mládež se aktivně zapojila do přípravy celého programu. Fotky z akce najdete zde AKCE SEMAFOR

AKCE ROKU 2021

VÁNOČNÍ KNIHOVNA A VYHLÁŠENÍ CELOROČNÍ HRY 2021

Poslední akcí roku 2021 byla Vánoční knihovna. Ve středu 15. 12. 2021 jsme se sešli u příležitosti vyhlášení vítězů Celoroční hry. Na začátek jsme si přečetli krásný příběh, který nás vánočně naladil. Nechybělo ani vyrábění krásných předmětů a dodržování tradic. Vyhlásit vítěze přišel náš skřítek Knižníček, který knihovnu navštíví jen ve slavnostních příležitostech. Ocenil všechny soutěžíci a předal krásné ceny těm nejlepším. Po vyhlášení uslyšel skřítek divné zvuky ze zasedací místnosti. Ano, i do naší knihovny přišel Ježíšek a obdaroval každého krásnou knihou a společnými hračkami do knihovny. Nové hračky jsme museli vyzkoušet, ale ještě nás čekal jeden úkol. A to pověsit ozdůbky na DĚTSKÝ VÁNOČNÍ STROM u kaple sv. Martina. Ozdoby jsme tvořili po celou dobu Adventu. 

Děkujeme za krásné chvíle v naší knihovně v Kozojídkách a těšíme se na nové zážitky v roce 2022.

MIKULÁŠ 2021

4. 12. 2021 navštívil naši obec sv. Mikuláš se svojí družinou. Mikuláš přišel na čtyři stanoviště, která byla po celé obci. Mikuláš i letos nemohl být tradičně organizován u kaple sv. Martina z důvodu mimořádných opatření. I v tak složité situaci Mikuláš obdaroval děti něčím dobrým.

KURZ PRO ŽENY: ZDOBENÍ PERNÍKOVÉ CHALOUPKY

 

PONDĚLNÍ AKTIVITY PRO DĚTI 2021

Každé pondělí jsou pro děti připraveny programy a výtvarné dílničky. Během celého roku děti plní úkoly a mohou získat body do celoroční hry. Programy jsou zaměřeny na poznání knih, počasí, ročního období. 
Fotky z pondělních aktivit najdete v záložce Fotogalerie.

HISTORICKÁ EXKURZE V KNIHOVNĚ A OBCI KOZOJÍDKY

4. 10. 2021 proběhla exkurze pro uživatele Sociálně terapeutické dílny - Kotva ze Strážnice.
Program exkurze: 
- Prohlídka Výstavy ovoce a zeleniny.
- Prohlídka s výkladem v Místní knihovně v Kozojídkách.
- Prohlídka rodného domu Karla Benedíka.
- Prohlídka obce Kozojídky s historickým výkladem.
- Posezení ve vynném sklepě.

Exkurze se účastnilo cca 20 lidí.

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY 3. - 4. 10. 2021

Děti se od začítku září připravovaly na Výstavu ovoce a  zeleniny v Kozojídkách. Každé pondělí probíhaly pravidelné dílničky. Výrobky dětí byly vystaveny v prostorech hlavní chodby Obecního úřadu.
Fotografie z akce jsou v záložce Fotografie.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ 2021 - 20. 9. 2021

V pondělí 2é. 9. 2021 proběhla akce Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Pasování se účastnili dva prvňáčci z Kozojídek. Dětem byla představena pravidla knihovny a zjistily, jak si mohou půjčovat knihy.
Pozvání přijal skřítek Knižníček, který pasoval prvňáčky na čtenáře a dohlédl na složení slavnostního slibu.
Po odchodu skřítka jsme si společně vytvořili podzimní záložky do knihy.
Pro tuto akci jsme využili nové prostory v zasedací místnosti.

ÚPRAVA PROSTOR KNIHOVNY, NOVÁ VEŘEJNÁ NÁSTĚNKA

Vzhledem k většímu počtu návštěvníků, kteří navštěvují knihovnu, jsme byli nuceni řešit náhradní prostory, které využijeme v pondělní knihovně pro děti. Podařilo se nám zajistit nábytek, který byl naistalován do prostor zasedací místnosti v první patře OÚ. Děti mohou využít nových koberců a hraček. Ve skříňkách máme dostatek prostoru pro pomůcky na tvoření.

Děkuji všem, kteří se do akce zapojili. V jeden den (14. 9. 2021) byl naistalován nábytek a nová informační tabule u zastávky. Díky dobrovolné práci rodičů, dědečků a babiček by nemohly děti využívat prostory tak brzo.

 

KURZY PRO ŽENY - TVOŘENÍ Z POLYMEROVÉ HMOTY

Ve dnech 4.8.2021, 1.9.2021 a 8.9.2021 proběhl první kurz pro ženy a dívky. Účastnice se naučily pracovat s polymerovou hmotou a odnesly si domů krásné dárky pro ostatní členy domácnosti. 

VODNÍ HRY V KNIHOVNĚ

9.8.2021 nás čekala krásná letní knihovna. Pro děti byl připraven vodní program a soutěže. Všechny aktivity probíhaly vedle budovy OÚ. 

50. LETÉ VÝROČÍ KAPLE SV. MARTINA - ODPOLEDNÍ LIDOVÉ DÍLNIČKY

31.7.2021

MATEŘSKÁ ŠKOLKA V KNIHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ AKCE: VČELÍ ÚL

Děti za MŠ Kozojídky navštívily 4.6.2021 naši knihovnu. Byl připraven vzdělávací program na téma: Život ve včelím úlu. Celý program byl plný nových informací, her, soutěží a výtvarné činnosti.

VENKOVNÍ VÝSTAVA KNIHOVNY

Od pondělí 26. 4. do pondělí 3. 5. 2021 se uskutečnila akce Venkovní výstava knihovny. Vystavovány byly výrobky dětí z Mateřské školky Kozojídky a dětských čtenářů naší knihovny. Výstava byla instalovaná na travnaté ploše před budovou Obecního úřadu. Téma celé výstavy bylo "Děkujeme". Děti mohly touto formou poděkovat komukoliv, kdo jim byl nápomocen v době lockdownu. Vystavěny byly nejrůznější výrobky z papíru, úkoly, které čtenáři plnili v době uzavření knihovny. Někdo zvolil výrobek z víček pet lahví, někdo namaloval vzkaz na kámen. Sešla se celá spousta krásné tvorby. Děti děkovaly nejčastěji babičkám a dědečkům, kteří je hlídali v době uzavřených škol a školek, děkovaly p. učitelkám ze školy a školky, poděkování bylo i pro ošetřující praktickou lékařku, pro hasiče, pro lékaře, pro maminku a tatínka.
Touto formou jsme se rozhodli poděkovat všem, pro které byla doba lockdownu složitá, náročná a komplikovaná. 

VENKOVNÍ VELIKONOČNÍ HRA

Od 22. 3. 2021 do 5. 4. 2021 jsme připravili venkovní hru s názvem Najdi svoji Velikonoční tradici. Tato hra byla určena pro rodiny s dětmi, které si chtěli v době lockdownu zpříjemnit čas velikonoc. Začátek trasy byl u vchodových dveří Obecního úřadu. Účastník našel vzkaz s mapou a podrobnými pokyny. Ostatní stanoviště děti našly pomocí mapy. Stanoviště byla připravena v přírodě kolem naší obce. Na každém stanovišti bylo potřeba splnit úkol. Za splnění úkolu si účastníci odnesli písmenko. Z písmenek nakonec sestavili odpověď na otázku, kterou měli za úkol zjistit. Další podmínkou bylo poslat fotku nejméně z jednoho stanoviště, jako důkaz toho, že účastník celoroční hry úkol splnil. Podle fotek, které máme k dispozici, se naší akce účastnilo asi 25 dětí. Tímto bychom chtěli poděkovat všem rodičům a doprovodům dětí, které se akce účastnily a spolupracovali s knihovnicemi.

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴

 

AKCE ROKU 2020

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE 2020

V pondělí 21. 9. 2020 byli pozváni do knihovny prvňáčci z naší obce a jejich rodiče, aby se zúčastnili slavnostního pasování na čtenáře. 

Noví čtenáři byli přivítání paní knihovnicí, dozvěděli se, jak knihovna funguje, které knihy si mohou zapůjčit a jak se v knihovně chovat.

Do knihovny zavítal náš skřítek Knižníček, před kterým děti slavnostně složily slib čtenáře. Knižníček je pasoval a předal krásné upomínkové předměty a hlavně čtenářskou průkazku.

Starší děti si připravily četbu pohádky a společně jsme odpoledne zakončili výrobou záložek do knih a drobným občerstvením.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2020

Letos poprvé se naše knihovna zapojila do příprav akce Vítání občánků Kozojídek. Akce se měla konat v neděli 20. 9. 2020 v sále OU. V důsledku pandemie a aktuální situaci v obci byli organizátoři donuceni vítání zrušit. 

V pátek 19. 9. 2020 se knihovna stala místem přípravy dárečků pro děti a jejich rodiče. V odpoledních hodinách zástupci obce a zastupitelstva předali malé pozornosti dětem a jejich rodičům tzv. "mezi dveřmi". Rodiče se podepsali do pamětní knihy. 

Doufáme, že příští Vítání občánků proběhne tak, jak jsme zvyklí a občánci budou přivítání více slavnostněji. 

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO DRUŽINU Z CZŠ VE VESELÍ NAD MORAVOU

Vzhledem k aktuální situaci s Covid - 19 nemohou školky a školy navštěvovat naše prostory knihovny. Proto paní knihovnice navštívila žáky třetí třídy na CZŠ ve Veselí nad Moravou. Setkali jsme se ve družině místní školy a strávili spolu krásné odpolední chvilky. Dětem byla představena činnost naší knihovny, učili jsme se vyhledávat knihy v knihovně a poznávat různé typy knih.
Pokračovali jsme vzdělávacím programem na téma Život v praveništi. Žáci se dozvěděli důležité informace o mravencích, vyzkoušeli si, jak mravenci vidí, jak se dorozumívají a jaké funce v mraveništi zastávají. Program byl doplněn o soutěže, kvíz a konec odpoledne jsme zakončili výrobou originální záložky do knihy. 

ROZLUČKA S PRÁZDNINAMI

V sobotu 29. 8. 2020 naše knihovna ve spolupráci s obcí Kozojídky pořádala akci Rozlučka s prázdninami. Akce se konala na místním hřišti od 17:00. I přes to, že školní rok nám klepal na dveře, stihli jsme si užít spoustu zábavy. Celý program jsme připravili na téma Ferda mravenec a jeho život v mraveništi. Děti plnily celou řadu úkolů a soutěží. Po absolvování stanovišť čekala na každého soutěžícího pěkná odměna. Na konec jsme tento den zakončili posezením u táborového ohně. Od začátku akce jsme měli strach z počasí, ale i s kapkami deště se dá prožít krásné odpoledne.

VZDĚLÁVÁCÍ AKCE PRO MŠ KOZOJÍDKY NA TÉMA: ŽIVOT V MRAVENIŠTI

V úterý 4.2.2020 navštívila knihovnu MŠ z Kozojídek. Dopoledne jsme věnovali tématu - život v mraveništi. Děti se dozvěděly, jak mravenci v mraveništi žijí, co jedí, jaké úkoly mravenci po celý den plní. 

Vyzkoušeli jsme si sestavit vývoj mravence a zahráli jsme si hru na mraveniště a královny. Na konec si děti vytvořily krésné puzzle s mravencem, které si odnesly domů.

 

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴

 

AKCE ROKU 2019

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE

Dne 8. 12. 2019 pořádala naše knihovna ve spolupráci s OU Kozojídky odpoledne se sv. Mikulášem. Od 14:00 probíhaly tvořivé dílničky v sále OU. Děti si mohly vytvořit krésné ozdoby. Každý si připravil svou baňku na dětský vánoční strom. Společně jsme pekli voňavé perníčky pro sv. Mikuláše.

V podvečer program pokračoval u kaple svatého Martina. Nejprve děti umístily své krásné baňky na připravený strom. A společně jsme slavnostně rozsvítili obecní strom a krásnou výzdobu u kaple. Po rozsvícení stromu navštívil naši obec sv. Mikuláš. Děti přivítali vzácnou návštěvu napečenými perníčky a Mikuláš vyzkoušel, zda o něm děti něco ví. Radost mu udělaly i připravené básničky a písničky. Na konec sv. Mikuláš obdaroval všechny děti.

Pro dospělé byl připraven svařák a pro děti čaj. U zvuku koled jsme strávili krásný adventní čas.

Fotky z akce naleznete v záložce fotogalerie.

depositphotos_57313231-stock-illustration-hand-drawn-vector-illustration-of.jpg

101. VÝROČÍ OSVAV SAMOSTATNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

27. 10. 2019 se knihovna zapojila do oslav 101. výročí oslav SAMOSTATNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY. Pro čtenáře byla knihovna otevřena celé nedělní odpoledne. Program byl realizován především pro děti. Každý si mohl vyzkoušet úkoly k danému svátku, vyrobili jsme si krásné výrobky a děti využily společenských her a nových hraček. 
Navštívili nás občané Kozojídek, kteří knihovnu pravidelně nenavštěvují a prezentovali jsme svou činnost, knihy a aktivity.

Oslavy probíhaly v naší obci celý den. Začátek byl ve 14:00 u sběrného dvora, který jsme slavnostně otevřeli. I zde se mohli občané bohatě občerstvit a pobavit se. Od 16:00 byla otevřena knihovna pro děti a ve stejnou dobu probíhal program pro dospělé v sále obecního úřadu. Bylo připraveno bohaté pohoštění a četba z místní kroniky. Konec dne jsme ukončili lampionovým průvodem k PAMÁTNÍKU PADLÝCH a následně se naše obec zapojila do akce "Masarykova vatra", kde jsme společně zapálili velkou vatru. Do této vzpomínkové akce se pojily i další okolní obce.

depositphotos_57313231-stock-illustration-hand-drawn-vector-illustration-of.jpg

KNIHOVNÍ PROGRAM PRO DĚTI A SPANÍ V KNIHOVNĚ

mas.jpg       jihkraj.png

Ve dnech 11. 10. - 12. 10. 2019 proběhla v prostorách knihovny a obecního úřadu velká akce - KNIHOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI A NÁSLEDNÉ SPANÍ V KNIHOVNĚ. Akce se zúčastnilo více než dvacet přihlášených dětí. Nejprve nás čekal program v sále obecního úřadu. Rozdělili jsme se na dvě družstva - menší (školkové) a větší (školou povinné) děti. Menší děti se věnovaly spíše pohybovým hrám a rukodělnému tvoření.
Starší potom čekala velká a napínavá soutěž - Člověče, nezlob se. Figurkou se stali dětští hráči. Čekalo je spousta záludných otázek, než se dostali k cíli.

Ocenit hráče přišla nečekaná návštěva naší knihovny a to skřítek Knižníček, který všem předal hodnotné a krásné ceny. Knižníček se rozhodl udělit ještě speciální cenu a to:

ČTENÁŘ ROKU 2019.

Ocenění jsou:

Výherce hry Člověče nezlob se: Anetka Svobodová

Speciální cena Čtenář roku 2019: Vaneska Antonínová a Anetka Svobodová

 

Program pokračoval dál v areálu vinných sklepů, kde se při zpěvu táborákových písní opékaly špekáčky.

Pro děti, které se přihlásily na spaní v knihovně, táborovým ohněm den nekončil. Přesunuli jsme se zpět do prostor OU. Příprava postýlek, drobný úklid a společné vyrábění nesmělo chybět. Shlédli jsme i krásnou pohádku a chystali se do postýlek. Jenže nám plány překazil vzkaz od skřítka Knižníka, který nás poslal na zajímavou cestu. Každý absolvoval trasu, kterou ukazovaly rozsvícené  svíčky. Napnutí nechybělo až do konce. V knihovně jsme mohli pozorovat, jak skřítci v noci pracují a o čem si povídají. Všichni jsme zaslechli, jak mluví o neposlušných čtenářích, opravují knihy a hlavně mluvili o....... VELKÉ KNIŽNÍ ZÁHADĚ!!!!

depositphotos_57313231-stock-illustration-hand-drawn-vector-illustration-of.jpg

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY

Od 4. 10. do 7. 10. 2019 proběhla v naší obci Kozojídky tradiční VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY. Knihovna se s dětskými čtenáři aktivně zapojila do této kulturní akce a společně jsme vytvořili velké množství výrobků s tématem podzimu, přírodnin, ovoce a zeleniny... Své krásné výrobky jsme pro veřejnost vystavili v prostorách vstupní chodny obecního úřadu. Fotky z akce naleznete v sekci Fotografie.

depositphotos_57313231-stock-illustration-hand-drawn-vector-illustration-of.jpg

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Dne 9. 9. 2019 jsme uspořádali první ročník PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE. Akce byla připravena pro prvňáčky naší obce a jejich rodiče. Děti přivítal skřítek Knižníček, který předal všechny informace, které by měl každý čtenář vědět a následně slavnostně pasoval děti na čtenáře. Společně jsme trávili odpoledne při drobném občerstvení a výtvarných dílničkách.

depositphotos_57313231-stock-illustration-hand-drawn-vector-illustration-of.jpg

MŠ V KNIHOVNĚ

Dne 25. března proběhlo sezení s MŠ Kozojídky. Programem nás provázel příběh Zuzany Pospíšilové. Věnovali jsme se představení knihovny, knih, slušnému chování v knihovně. Program byl doplněn pohybovými aktivitami a výtvarnou činností.

depositphotos_57313231-stock-illustration-hand-drawn-vector-illustration-of.jpg

 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Druhý týden v lednu 2019 jsme připravili pro veřejnost výstavu fotografií z předání sbírky hraček pořadateli akce. Výstava byla důkazem toho, že sbírka byla předána tam, kde je potřeba pomoci a to do DĚTSKÉ NEMOCNICE V BRNĚ. Výstava trvala 3 týdny a připravena byla v prostorách chodby obecního úřadu. 

depositphotos_57313231-stock-illustration-hand-drawn-vector-illustration-of.jpg

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴

AKCE ROKU 2018

MŠ V KNIHOVNĚ

Dne 20. 3. 2018 navštivila knihovnu MŠ Kozojídky. Společně jsme si užili krásné dopoledne plné čtení, her a vyrábění. Dopolednem nás provázela kniha od Zuzany Pospíšilové - Knihovnické pohádky.

depositphotos_57313231-stock-illustration-hand-drawn-vector-illustration-of.jpg

SBÍRKA PRO DĚTSKOU NEMOCNICI V BRNĚ

Druhou akcí roku 2018 byla sbírka pro DĚTSKOU NEMOCNICI V BRNĚ. Čtenáři a obyvatelé obce Kozojídky se prostřednictvím knihovny zapojili do velké sbírky hraček pro hospitalizované děti v nemocnici. Tuto akci pořádaly Potraviny na Kopečku v Brně a přijali naši nabídku se k nim přidat. Akce proběhla 9. 12. 2018 v rámci oslavení svátku sv. Mikuláše. Tuto akci zaštítila obec. V tento den byly všechny děti naší obce obdarováni  Mikulášem. I oni dostaly možnost obdarovat ostatní. Do sbírky se zapojilo cca 150 dárců, kteří přinesli nové, neporušené hračky. Následující den proběhlo předání hraček pořadateli akce.