Naposledy aktualizováno: 20.03.2023 14:57:35
Na úvodní stranu

Místní knihovna Kozojídky

Historie Místní knihovny Kozojídky

lupa-historie-1-prev.jpg

Po ustanovení Československa v říjnu 1918 bylo úkolem nové vlády a parlamentu stabilizovat hospodářské a sociální poměry. Přesto přijalo Národní shromáždění již v roce 1919 zákon o zřízení obecních knihoven a prezident T.G.Masaryk jej ještě ten den podepsal.

Provádění knihovního zákona v regionech měly na starosti okresní osvětové sbory. Ze zákona měly v obcích pod 2000 obyvatel schvalovat knihovní řády, výši vybíraných poplatků, potvrzovaly navrhovaného knihovníka a byl zřízen post okresního knihovnického dozorce, který podával o činnosti knihovny každoročně zprávy státnímu statistickému úřadu a příslušnému okresnímu instruktorovi. Svou činností měl přispět k vytvoření husté sítě veřejných knihoven na venkově a tím prohloubit lidové vzdělávání. Šlo o čestnou funkci, kterou zpravidla zastávali učitelé. V českých zemích bylo ke konci roku 1921 7655 obcí se školou, povinných podle zákona zřídit knihovnu. Přijatá zásada povinného zřizování veřejných knihoven byla krokem odvážným a ojedinělým, který upoutal světovou veřejnost.

20. výročí knihovního zákona připadalo do neradostného období Protektorátu Čechy a Morava. V těžkých dobách okupace se česká kniha stala vyhledávanou. Knihovníci svou činnost ale omezili na půjčování knih, společenské aktivity byly utlumeny.

Ustavení nového státu po ukončení světové války bylo také pro postavení našich knihoven zásadním přelomem v jejich vývoji. Kdyby nedošlo v říjnu 1918 ke vzniku Československé republiky, stěží by se dočkaly veřejné knihovny v českých zemích knihovnického zákona.

Knihovna v poválečných letech byla umístěna do základní školy (nynější mateřské školy) a knihovníkem býval vždy učitel. Posledním učitelem a současně i knihovníkem byl pan Jaroslav Bačík. V roce 1961 byla Základní škola v Kozojídkách zrušena.

Knihovny se ujal pan Antonín Jurček, který tuto práci vykonával do roku 1963. Knihovna byla přestěhována do nové budovy obecního úřadu asi v roce 1962. Do roku 1977 byl knihovníkem pan Jan Strachota.

V roce 1977 začala pracovat jako knihovnice paní Božena Kubicová. Knihovna byla přestěhována do prvního patra, do prostor současné zasedací místnosti, později do přízemí nynější části kanceláře starosty obecního úřadu. Důvodem bylo zřízení dočasné zubní ordinace v prostorách knihovny. V této době dělila knihovnu - zubní ordinaci - zeď se vchodem, takže knihovnu tvořily dvě místnosti. Provoz zubní ordinace trval přibližně dva roky, do ukončení rekonstrukce zdravotního střediska v Hroznové Lhotě. Dalším důvodem bylo zřízení kanceláří v budově MNV pro JZD. Po tomto období byla opět knihovna vrácena do přízemí budovy obecního úřadu, dělící zeď byla odstraněna a knihovnu dělily na dvě místnosti pouze regály na knihy.

V letech 1981 -1985 pracovala jako profesionální knihovnice Kozojídek a současně i Hroznové Lhoty paní Alena Prášková. V té době všechny okolní knihovny patřily pod Místní knihovnu obce Hroznová Lhota.

Koncem roku 1985 převzala tuto práci opět paní Božena Kubicová. Začala intenzivní spolupráce s Městskou knihovnou Hodonín. Rozšířil se knihovní fond a vzrostl i počet návštěvníků knihovny.

V letech 2005 – 2018 se stala knihovnicí paní Marie Janíčková. Po roce 2005 knihovna prošla velkou změnou. Prováděly se inventury knihovního fondu, začalo se s výměnným knihovním fondem, který nám poskytuje Městská knihovna Hodonín, zrušily se knihovní regály, které dělily knihovnu na dvě místnosti, začala spolupráce s mateřskou školou a začala elektronická evidence knihovního fondu a čtenářů.

V listopadu roku 2013 začala velká rekonstrukce budovy obecního úřadu, knihovna byla vystěhována do prostor chodby obecního úřadu a začaly práce i na rekonstrukci místnosti knihovny. Vypadalo to tak, že nikdo ani nedoufal, že se knihovna opět zprovozní. Knihy byly skládány všude tam, kam se dalo. Všechno bylo obaleno neuvěřitelným množstvím prachu. Knihovna dostala nové omítky, nové rozvody elektrické energie, izolaci podlahy, nové osvětlení, novou podlahu a nové dveře. Byly zrušeny staré těžké dřevěné regály, ty nahradily regály kovové, které jsme dostaly od obecního úřadu ze Žeravin. Knihovna začala fungovat v dubnu roku 2014 a tvořila již jen jednu místnost, která byla mnohem přehlednější.

Velkou změnou prošla knihovna ještě jedenkrát a to v roce 2015 – úplně náhodou. Starosta obce Bc. Otakar Březina přihlásil naši obec do soutěže Vesnice roku 2015. Nikoho ani nenapadlo se zajímat o knihovnu, obec se připravovala do soutěže, a proto pracovnice Městské knihovny Hodonín přijely na kontrolu knihovny. Všechno bylo špatné, nic v knihovně nevyhovovalo. Obecní úřad musel realizovat připomínky Městské knihovny Hodonín – byly provedeny nátěry regálů, výzdoba, byly pořízeny nové dva psací stoly, police, nové koberce, dětský hrací koutek a prostor na fotografie, část knihovního fondu byla přeštítkována. Knihovna se tímto stala daleko útulnější a příjemnější.

Od roku 2017 se staly pracovnicemi knihovny paní Aneta Davidová, Dis. a paní Marie Šrahůlková. Byly provedeny další velké změny – přeštítkování veškerých knih, obalení většiny knih, byly pořízeny nové počítače, laminovací stroj, koberce, nábytek, obnovení dětského koutku, pořízení leporel pro batolata, zavedení pravidelných výtvarných dílniček pro děti, rozšíření práce s dětmi, zřízení samostatných webových stránek knihovny a pořízení ON-LINE katalog.

Od roku 2015 knihovna v Kozojídkách má velkou podporu zastupitelstva obce a především starosty obce, má pracovníky s obrovskou chutí udělat pro knihovnu jen to nejlepší, má především spoustu čtenářů dětských i dospělých, ale nemá jediné – větší, dostačující prostory. Obec se snaží, bohužel neúspěšně, vyřizovat dotace na rekonstrukce obecních budov, kde by bylo možné umístit knihovnu. Přišlo se i s návrhem na výměnu prostor se společenskou organizací, ale taky jsme se neshledali s pochopením.  

Do historie naší knihovny určitě patří i zmínka o celosvětové nákaze COVID-19. V Česku „to“ začalo 1.3.2020. Je to stav, který si nepamatují ani starší lidé. 16.3.2020 je vyhlášen nouzový stav - zákaz volného pohybu osob, jsou uzavřené státní hranice, obchody, restaurace, služby, školy, knihovny, úřady, veřejné akce jsou všechny zrušeny včetně bohoslužeb. V pondělí 4.5.2020 může opět začít půjčování knih. Musí se ale důsledně dodržovat hygienická opatření, vrácené knihy se musí uchovávat v karanténě, musí se dodržovat odstupy a nemůžeme obnovit práci s dětmi, kurzy a  besedy s dospělými čtenáři. Co bude dál?

Původně jsme si všichni mysleli, že nebude nic! Mýlili jsme. A to je dobře. Naše knihovna funguje dál a vede si velmi dobře. Každé pondělí je provozní doba věnována dětem a ve středu dospělým. Pořádá a účastní se mnoha společenských akcí: celoroční hra Spolkla mě knihovna, akce Semafor, Noc s Andersenem, Pálení čarodějnic, Vítání občánků do života, letní příměstský tábor, Indiánské odpoledne pro ukrajinské děti, sbírky pro Charitu Strážnice, prezentace při Výstavě ovoce a zeleniny, Pasování prvňáčků na čtenáře, Zdobení perníkové chaloupky, Mikulášské dílničky a jarmark, Vánoční knihovna a mnoho dalších. Z dotace Jihomoravského kraje byly pořízeny nové dřevěné regály na knihy, stůl, projektor a promítací plátno.

V roce 2022 dosáhla knihovna svého vrcholu. Vyhrála soutěž Komunitní knihovna Jihomoravského kraje. Vyhlášení proběhlo 7.12.2022 v Brně v budově krajského úřadu. Nominováno bylo celkem 20 knihoven z našeho kraje. V soutěžní kategorii od 500-1000 obyvatel se umístila na 1. místě. A to ještě nebyl konec! Nakonec bylo vyhlášení ceny Top knihovna Jihomoravského kraje za rok 2022. I toto vítězství bylo naše! Nesmírně si tohoto ocenění vážíme a přijali jsme ho se ctí a pokorou. Vyhlášení bylo nezapomenutelným zážitkem.

Místní knihovna v Kozojídkách má velké štěstí! Pracovali tu vždy lidé, kterým na ní záleželo a nebyla jim v minulosti ani v současnosti lhostejná.

Přejme jí, aby nikdy nezanikla a aby plně sloužila našim občanům!

 

AUTOR ČLÁNKU: Milada Majtánová

ZDROJ INFORMACÍ: Kronika obce Kozojídky, paměti starších obyvatel (p. Jurček, p. Kubicová)


ebadatelna-kkfbz-pozadi-03.jpg